Green mobile

Green Roaming Surf пакети

Roaming

Со нашите пакети кои се достапни за користење во период од 30 дена од денот на активација, без автоматска реактивација, и важат во 25 земји, истражувајте го и споделувајте го секој момент од Вашето патување во странство, каде и да сте бидете онлајн.

Green Roaming L
5GB
30 дена од момент на активација
Green Roaming M
2GB
30 дена од момент на активација
Green Roaming S
500MB
30 дена од момент на активацијаНачин на активирање на Green Roaming пакетиНачин на активирање на пакет Green Roaming S со SMS порака на 145260 со текст START S

Начин на активирање на пакет Green Roaming М со SMS порака на 145260 со текст START M

Начин на активирање на пакет Green Roaming L со SMS порака на 145260 со текст START L
Држави - Роаминг ПартнериРоаминг Партнер: A1 Austrija

Роаминг Партнер: Vodafone

Роаминг Партнер: A1 Belarus

Роаминг Партнер: A1 Bulgaria

Роаминг Партнер: Vodafone

Роаминг Партнер: Vodafone

Роаминг Партнер: Vodafone

Роаминг Партнер: Vodafone

Роаминг Партнер: Vodafone

Роаминг Партнер: Vodafone

Роаминг Партнер: Epic

Роаминг Партнер: IPKO

Роаминг Партнер: FL1

Роаминг Партнер: Vodafone

Роаминг Партнер: Vodafone

Роаминг Партнер: Vodafone

Роаминг Партнер: A1 Slovenija

Роаминг Партнер: A1 Srbija

Роаминг Партнер: Vodafone

Роаминг Партнер: Vodafone

Роаминг Партнер: Vodafone

Роаминг Партнер: A1 Hrvatska

Роаминг Партнер: Telenor

Роаминг Партнер: Vodafone

Роаминг Партнер: Vodafone