Green mobile

GreenMobile


Green Roaming Пакети

Важат за постпејд корисници во 25 земји во Европа

Green Roaming L
5GB
30 дена од момент на активација
Green Roaming M
2GB
30 дена од момент на активација
Green Roaming S
500MB
30 дена од момент на активацијаДржави - Роаминг ПартнериРоаминг Партнер: A1 Austrija

Роаминг Партнер: Vodafone

Роаминг Партнер: A1 Belarus

Роаминг Партнер: A1 Bulgaria

Роаминг Партнер: Vodafone

Роаминг Партнер: Vodafone

Роаминг Партнер: Vodafone

Роаминг Партнер: Vodafone

Роаминг Партнер: Vodafone

Роаминг Партнер: Vodafone

Роаминг Партнер: Epic

Роаминг Партнер: IPKO

Роаминг Партнер: FL1

Роаминг Партнер: Vodafone

Роаминг Партнер: Vodafone

Роаминг Партнер: Vodafone

Роаминг Партнер: A1 Slovenija

Роаминг Партнер: A1 Srbija

Роаминг Партнер: Vodafone

Роаминг Партнер: Vodafone

Роаминг Партнер: Vodafone

Роаминг Партнер: A1 Hrvatska

Роаминг Партнер: Telenor

Роаминг Партнер: Vodafone

Роаминг Партнер: Vodafone