Green mobile

GreenMobile


Tarifat me kontratë

Tarifat më të mira në rrjetin kombëtar

Green Mobile XL
8000
SUBVENCIONI
 • 70GB internet nacional
 • Pa kufi minuta dhe SMS
 • 50 minuta Biseda ndërkombëtare

4 МЕСЕЦИ ГРАТИС - 6/12/18/24 МЕСЕЦ ИЛИ 8000 ДЕН. СУБВЕНЦИЈА

Green Mobile L
6000
SUBVENCIONI
 • 50GB internet nacional
 • Pa kufi minuta dhe SMS

3 МЕСЕЦИ ГРАТИС - 8/16/24 МЕСЕЦ ИЛИ 6000 ДЕН. СУБВЕНЦИЈА

Green Mobile M
5000
SUBVENCIONI
 • 15GB internet nacional
 • Pa kufi minuta dhe SMS

3 МЕСЕЦИ ГРАТИС - 8/16/24 МЕСЕЦ ИЛИ 5000 ДЕН. СУБВЕНЦИЈА

Green Mobile S
3000
SUBVENCIONI
 • 1GB internet nacional
 • Pa kufi minuta

2 МЕСЕЦИ ГРАТИС - 12/24 МЕСЕЦ ИЛИ 3000 ДЕН. СУБВЕНЦИЈА

Green Mobile Senior
1500
SUBVENCIONI
 • Min. të pakufizuara drejt GreenMobile dhe A1 + 50 min. drejt rrjeteve të tjera
 • 50 SMS kombëtare
 • 500MB internet kombëtar

2 МЕСЕЦИ ГРАТИС - 12/24 МЕСЕЦ ИЛИ 1500 ДЕН. СУБВЕНЦИЈА
Marrëveshjet jo-detyruese

Kontrata me afat të pacaktuar

Green Mobile XL
 • 70GB internet nacional
 • Pa kufi minuta dhe SMS
 • 50 minuta Biseda ndërkombëtare
Green Mobile L
 • 50GB internet nacional
 • Pa kufi minuta dhe SMS
Green Mobile M
 • 15GB internet nacional
 • Pa kufi minuta dhe SMS
Green Mobile S
 • 1GB internet nacional
 • Pa kufi minuta
Green Mobile Senior
 • Minuta të pakufizuara drejt GreenMobile dhe A1 + 50 minuta drejt rrjeteve të tjera
 • 50 SMS kombëtare
 • 500MB internet kombëtar

Tarifat e Internetit

Për të mbushur internetin, telefononi në qendrën tonë të kontaktit!

1GB Internet
149
den
2GB Internet
199
den
5GB Internet
299
den