Green mobile

GreenMobile


Tarifat me kontratë

Tarifat më të mira në rrjetin kombëtar

Green Mobile XL
8000
SUBVENCIONI
 • 40GB120GB internet nacional
 • Pa kufi minuta dhe SMS
 • 50 minuta Biseda ndërkombëtare
 • Green Mobile Net Sef 200GB

4 МЕСЕЦИ ГРАТИС - 6/12/18/24 МЕСЕЦ ИЛИ 8000 ДЕН. СУБВЕНЦИЈА

Green Mobile L
6000
SUBVENCIONI
 • 30GB100GB internet nacional
 • Pa kufi minuta dhe SMS
 • Green Mobile Net Sef 100GB

3 МЕСЕЦИ ГРАТИС - 8/16/24 МЕСЕЦ ИЛИ 6000 ДЕН. СУБВЕНЦИЈА

Green Mobile M
5000
SUBVENCIONI
 • 15GB internet nacional
 • Pa kufi minuta dhe SMS
 • Green Mobile Net Sef 50GB

3 МЕСЕЦИ ГРАТИС - 8/16/24 МЕСЕЦ ИЛИ 5000 ДЕН. СУБВЕНЦИЈА

Green Mobile S
3000
SUBVENCIONI
 • 2GB internet nacional
 • Pa kufi minuta

2 МЕСЕЦИ ГРАТИС - 12/24 МЕСЕЦ ИЛИ 3000 ДЕН. СУБВЕНЦИЈА

Green Mobile Senior
1500
SUBVENCIONI
 • Min. të pakufizuara drejt GreenMobile dhe A1 + 50 min. drejt rrjeteve të tjera
 • 50 SMS kombëtare
 • 500MB internet kombëtar

2 МЕСЕЦИ ГРАТИС - 12/24 МЕСЕЦ ИЛИ 1500 ДЕН. СУБВЕНЦИЈА

Green Surf
0
SUBVENCIONI
 • 15GB internet nacionale
 • Pa kufi minuta dhe SMS
 • Green Mobile Net Sef до 50GB

0 MUAJ GRATIS
Marrëveshjet jo-detyruese

Kontrata me afat të pacaktuar

Green Mobile XL
 • 40GB 120GB internet nacional
 • Pa kufi minuta dhe SMS
 • 50 minuta Biseda ndërkombëtare
 • Green Mobile Net Sef 200GB
Green Mobile L
 • 30GB 100GB internet nacional
 • Pa kufi minuta dhe SMS
 • Green Mobile Net Sef 100GB
Green Mobile M
 • 15GB internet nacional
 • Pa kufi minuta dhe SMS
 • Green Mobile Net Sef 50GB
Green Mobile S
 • 2GB internet nacional
 • Pa kufi minuta
Green Mobile Senior
 • Minuta të pakufizuara drejt GreenMobile dhe A1 + 50 minuta drejt rrjeteve të tjera
 • 50 SMS kombëtare
 • 500MB internet kombëtar

Tarifat e Internetit

Për të mbushur internetin, telefononi në qendrën tonë të kontaktit!

1GB Internet
149
den
 • SMS me tekst START 1GB
 • SMS me tekst STOP 1GB
3GB Internet
199
den
 • SMS me tekst START 3GB
 • SMS me tekst STOP 3GB
5GB Internet
299
den
 • SMS me tekst START 5GB
 • SMS me tekst STOP 5GB