Green mobile

Постпејд Тарифи

Најдобрите тарифи во националната мрежа

Green Mobile XL
8000
СУБВЕНЦИЈА
 • 40GB национален интернет
 • Неограничен интернет
 • Неограничени минути и СМС
 • 50 минути меѓународни разговори
 • Green Mobile Net Sef до 200GB

4 МЕСЕЦИ ГРАТИС - 6/12/18/24 МЕСЕЦ ИЛИ 8000 ДЕН. СУБВЕНЦИЈА

Green Mobile L
6000
СУБВЕНЦИЈА
 • 30GB национален интернет
 • Неограничен интернет
 • Неограничени минути и СМС
 • Green Mobile Net Sef до 100GB

3 МЕСЕЦИ ГРАТИС - 8/16/24 МЕСЕЦ ИЛИ 6000 ДЕН. СУБВЕНЦИЈА

Green Mobile M
5000
СУБВЕНЦИЈА
 • 15GB национален интернет
 • Неограничени минути и СМС
 • Green Mobile Net Sef до 50GB

3 МЕСЕЦИ ГРАТИС - 8/16/24 МЕСЕЦ ИЛИ 5000 ДЕН. СУБВЕНЦИЈА

Green Mobile S
3000
СУБВЕНЦИЈА
 • 2GB национален интернет
 • Неограничени минути

2 МЕСЕЦИ ГРАТИС - 12/24 МЕСЕЦ ИЛИ 3000 ДЕН. СУБВЕНЦИЈА

Green Mobile Senior
1500
СУБВЕНЦИЈА
 • Неограничени мин. кон GreenMobile и A1 + 50 мин, кон други мрежи
 • 50 национални CMC
 • 500МБ национален интернет

2 МЕСЕЦИ ГРАТИС - 12/24 МЕСЕЦ ИЛИ 1500 ДЕН. СУБВЕНЦИЈА

Green Unlimited
0
СУБВЕНЦИЈА
 • Неограничен интернет
 • Неограничени минути и СМС

0 МЕСЕЦИ ГРАТИС

Green Surf
0
СУБВЕНЦИЈА
 • 15GB национален интернет
 • Неограничени минути и СМС
 • Green Mobile Net Sef до 50GB

0 МЕСЕЦИ ГРАТИС
Необврзувачки Договори

Договори на Неопределено Време

Green Mobile XL
 • 40GB национален интернет
 • Неограничени минути и СМС
 • 50 минути меѓународни разговори
 • Green Mobile Net Sef до 200GB
Green Mobile L
 • 30GB национален интернет
 • Неограничени минути и СМС
 • Green Mobile Net Sef до 100GB
Green Mobile M
 • 15GB национален интернет
 • Неограничени минути и СМС
 • Green Mobile Net Sef до 50GB
Green Mobile S
 • 2GB национален интернет
 • Неограничени минути
Green Mobile Senior
 • Неограничени минути кон GreenMobile и A1 + 50 минути кон други мрежи
 • 50 национални CMC
 • 500МБ национален интернетИнтернет Тарифи

За да надополнете интернет јавете во нашиот контакт центар!

1ГБ Интернет
149
ден
 • SMS со текст START 1GB
 • SMS со текст STOP 1GB
2ГБ Интернет
199
ден
 • SMS со текст START 2GB
 • SMS со текст STOP 2GB
5ГБ Интернет
299
ден
 • SMS со текст START 5GB
 • SMS со текст STOP 5GB