Green mobile

Постпејд Тарифи

GreenMobile Бизнис Тарифи

Green Mobile Business XXL
  100GB 150GB Неограничен
 • национален интернет
 • GreenMobile Net Sef
 • до 300GB
 • Неограничени
 • минути и СМС
 • 3GB
 • интернет во роаминг
 • 200 минути
 • меѓународни разговори
 • 200
 • меѓународни СМС
 • 150 минути
 • роаминг разговори
Green Mobile Business XL
  90GB 120GB Неограничен
 • национален интернет
 • GreenMobile Net Sef
 • до 200GB
 • Неограничени
 • минути и СМС
 • 2GB
 • интернет во роаминг
 • 150 минути
 • меѓународни разговори
 • 150
 • меѓународни СМС
 • 100 минути
 • роаминг разговори
Green Mobile Business L
  70GB 100GB Неограничен
 • национален интернет
 • GreenMobile Net Sef
 • до 100GB
 • Неограничени
 • минути и СМС
 • 1GB
 • интернет во роаминг
 • 50 минути
 • меѓународни разговори
 • 50
 • меѓународни СМС
Green Mobile Business M
  50GB
 • национален интернет
 • GreenMobile Net Sef
 • до 50GB
 • Неограничени
 • минути и СМС
Green Mobile Business S
  2GB
 • национален интернет
 • Неограничени
 • минути и СМСИнтернет Тарифи

За да надополнете интернет јавете во нашиот контакт центар!

1ГБ Интернет
149
ден
2ГБ Интернет
199
ден
5ГБ Интернет
299
денПобарајте Понуда
Контакти

Прилеп, Северна Македонија