Постпејд Тарифи

GreenMobile Бизнис Тарифи

Green Mobile Business XXL
 • 100GB 150GB Неограничен
 • национален интернет
 • GreenMobile Net Sef
 • до 300GB
 • Неограничени
 • минути и СМС
 • 3GB
 • интернет во роаминг
 • 200 минути
 • меѓународни разговори
 • 200
 • меѓународни СМС
 • 150 минути
 • роаминг разговори
Green Mobile Business XL
 • 90GB 120GB Неограничен
 • национален интернет
 • GreenMobile Net Sef
 • до 200GB
 • Неограничени
 • минути и СМС
 • 2GB
 • интернет во роаминг
 • 150 минути
 • меѓународни разговори
 • 150
 • меѓународни СМС
 • 100 минути
 • роаминг разговори
Green Mobile Business L
 • 70GB 100GB Неограничен
 • национален интернет
 • GreenMobile Net Sef
 • до 100GB
 • Неограничени
 • минути и СМС
 • 1GB
 • интернет во роаминг
 • 50 минути
 • меѓународни разговори
 • 50
 • меѓународни СМС
Green Mobile Business M
 • 50GB
 • национален интернет
 • GreenMobile Net Sef
 • до 50GB
 • Неограничени
 • минути и СМС
Green Mobile Business S
 • 2GB
 • национален интернет
 • Неограничени
 • минути и СМС

* За тарифните модели кои вклучуваат неограничен интернет важи политика на фер користење од 150 GB/месечно, поради заштита од злоупотреба.
Интернет Тарифи

За да надополнете интернет јавете во нашиот контакт центар!

1ГБ Интернет
149
ден
2ГБ Интернет
199
ден
5ГБ Интернет
299
денПобарајте Понуда
Контакти

Прилеп, Северна Македонија